DANH SÁCH CÁC TỔ AN TOÀN COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIỆT NAM | DANH-SACH-CAC-TO-AN-TOAN-COVID-

DANH SÁCH CÁC TỔ AN TOÀN COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIỆT NAM

 
 BÁO CÁO DANH SÁCH TỔ AN TOÀN COVID-19 
           
  CÔNG TY: CỔ PHẦN ECO VIỆT NAM    
KCN: THUẬN THÀNH 3, XÃ THANH KHƯƠNG, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH
           
Kính gửi: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
           
Họ và tên Trưởng ban phòng chống dịch covid-19 của doanh nghiệp:  BÙI ĐÌNH HIẾU  
Điện thoại liên hệ: 0378190513      
           
  DANH SÁCH CÁC "TỔ AN TOÀN COVID-19" CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIỆT NAM
           
           
STT Tên Tổ
an toàn Covid-19
Họ và tên Chức vụ trong
Tổ an toàn Covid
Nhiệm vụ
được phân công
Điện thoại 
1 Tổ an toàn covid
Tổ Blanking, Xả băng, Cắt Tấm, CNC 
Phùng Tuấn Dũng    Tổ Trưởng Cán bộ đầu mối thông tin
phòng chống dịch của tổ
 0888018593
2 Tổ an toàn covid
Tổ Cơ Điện, Kỹ Thuật 
Vũ Văn Hải Tổ Trưởng Cán bộ đầu mối thông tin
phòng chống dịch của tổ
0962078656
3 Tổ an toàn covid
Tổ Cơ Khí 
Nguyễn Công Quốc Oai    Tổ Trưởng Cán bộ đầu mối thông tin
phòng chống dịch của tổ
 0977112624
4 Tổ an toàn covid Tổ Core  Nguyễn Thị Yến Tổ Trưởng Cán bộ đầu mối thông tin
phòng chống dịch của tổ
 0975742365
5 Tổ an toàn covid Tổ Hàn  Vũ Văn Nguyên Tổ Trưởng Cán bộ đầu mối thông tin
phòng chống dịch của tổ
0935644123
6 Tổ an toàn covid
Tổ Kế Toán-Kho
Tạ Thị Mai Hương Tổ Trưởng Cán bộ đầu mối thông tin
phòng chống dịch của tổ
0988699983
7 Tổ an toàn covid
Tổ QC, KHSX, RD
Doãn Văn Bình Tổ Trưởng Cán bộ đầu mối thông tin
phòng chống dịch của tổ
0973972882
8 Tổ an toàn covid
 Tổ KD, Hành Chính 
Phạm Thị Toan Tổ Trưởng Cán bộ đầu mối thông tin
phòng chống dịch của tổ
0962728588
Tổng số  8        

CHÚNG TÔI CAM KẾT

  • Uy tín

  • Chất lượng

  • Sáng tạo

  • Tốc độ

Bản quyền thuộc Công ty CỔ PHẦN ECO Việt Nam
Địa chỉ: Lô II.8.1 Khu Công Nghiệp Thuận Thành 3, Phường Thanh Khương, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
(84-0222) 3798483            (84-0222) 3 798 484
Email: ecovietnam.sales@gmail.com/ khienvv@ecovn.vn            Website: http://ecovn.vn
Tổng số truy cập: 1444121

Facebook